DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI

CHO THUÊ XE DU LỊCH, CƯỚI HỎI, CÔNG TÁC, HỖ TRỢ BOOKING VÉ MÁY BAY, HOTEL, VILLA, VÉ THAM QUAN DU LỊCH GIÁ TỐT NHẤT DÀNH CHO QUÝ KHÁCH

Điểm Đến Được Ưu Đải & Giảm Giá

Nhằm Thúc đẩy nghành du lịch , Cty DANANGBYCAR ra chiến dịch ưu đải cho khách hàng diệp tết âm lịch, và thúc đẩy nghành du lịch việt nam , trong thời gian dịch bện COVI-19 vừa qua

Cayo de Agua, Los Roques, Venezuela $ 2500$ 1875 25% Off
Everest Base Camp Trek $ 3900$ 2000 49% Off

Everest Base Camp Trek

5 Days - 4 Nights
Annapurna Base Camp Trek $ 3900$ 1950 50% Off

Bài viết mới

Du Lịch Miền Trung Năm 2021

Private car rental from noi bai airport to Ha Noi – only from 12 $ USD

Private car rental from noi bai airport to Ha Noi – Private car from noi bai airport to Ha Noi Private car rental from noi bai airport to Ha Noi – Noi Bai airport transfer Private car rental from noi bai airport to Ha Noi …

Private car rental from Hoi An to Ba Na Hills – year 2023

Private car rental from Hoi An to Ba Na Hills only $ 22 Private car rental from Hoi An to Ba Na Hills Private car rental from Hoi An to Ba Na Hills / Car rental, Taxi shuttle from Hoi An to Ba Na Hills …

Private car rental from Da Nang to Hoi An – year 2023

Private car rental from Da Nang to Hoi An only $ 12 Private car rental from Da Nang to Hoi An Private car rental from Da Nang to Hoi An / Car rental, Taxi shuttle from Da Nang airport to Hoi An Rent a car …

DMCA.com Protection Status #mwai-chat-64203622ea932 { --mwai-spacing: 15px; --mwai-fontSize: 15px; --mwai-borderRadius: 10px; --mwai-fontColor: #FFFFFF; --mwai-backgroundPrimaryColor: #454654; --mwai-backgroundSecondaryColor: #343541; --mwai-aiAvatarBackgroundColor: #10a37f; --mwai-userAvatarBackgroundColor: #135ea4; --mwai-headerButtonsColor: #FFFFFF; --mwai-width: 460px; --mwai-maxHeight: 40vh; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-open-button { position: absolute; right: 0; bottom: 0; transition: all 0.2s ease-out; z-index: 9999; display: flex; flex-direction: column; align-items: end; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-open-button .mwai-icon-text { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); color: var(--mwai-headerButtonsColor); max-width: 200px; font-size: 13px; margin-bottom: 15px; padding: 5px 10px; border-radius: 8px; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-open-button:hover { cursor: pointer; filter: saturate(2.5) hue-rotate(5deg); } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-content { background: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); color: var(--mwai-fontColor); font-size: var(--mwai-fontSize); border-radius: var(--mwai-borderRadius); overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-conversation { overflow: auto; } #mwai-chat-64203622ea932 * { box-sizing: border-box; } #mwai-chat-64203622ea932 a { color: #2196f3; } #mwai-chat-64203622ea932 h1 { font-size: 200%; } #mwai-chat-64203622ea932 h2 { font-size: 160%; } #mwai-chat-64203622ea932 h3 { font-size: 140%; } #mwai-chat-64203622ea932 h4 { font-size: 120%; } #mwai-chat-64203622ea932 pre { color: var(--mwai-fontColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); padding: calc(var(--mwai-spacing) * 2 / 3) var(--mwai-spacing); break-after: auto; font-size: 95%; font-family: system-ui; background: #343541; } #mwai-chat-64203622ea932 pre code { padding: 0 !important; font-family: system-ui; background: #343541; } #mwai-chat-64203622ea932 ol { padding: 0; margin: 0 0 0 20px; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-reply { display: flex; padding: var(--mwai-spacing); position: relative; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-reply .mwai-copy-button { opacity: 0; transition: all 0.3s ease-out; width: 22px; height: 22px; position: absolute; right: var(--mwai-spacing); } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-reply .mwai-copy-button .mwai-copy-button-one { position: absolute; width: 16px; height: 16px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; background: white; opacity: 0.4; transition: all 0.2s ease-in; cursor: pointer; border-radius: 2px; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-reply .mwai-copy-button .mwai-copy-button-two { position: absolute; width: 16px; height: 16px; margin-top: 6px; margin-left: 6px; background: white; opacity: 0.6; transition: all 0.2s ease-in; cursor: pointer; border-radius: 2px; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-reply .mwai-copy-button:hover .mwai-copy-button-one { opacity: 0.6; margin-top: 0px; margin-left: 6px; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-reply .mwai-copy-button:hover .mwai-copy-button-two { opacity: 1; margin-top: 6px; margin-left: 0px; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-reply .mwai-copy-button.mwai-animate .mwai-copy-button-one { opacity: 0; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-reply .mwai-copy-button.mwai-animate .mwai-copy-button-two { width: 18px; height: 18px; margin-top: 2px; margin-left: 2px; opacity: 1; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-reply:hover .mwai-copy-button { display: block; opacity: 1; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-ai, #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-system { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-name { color: var(--mwai-fontColor); margin-right: 5px; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-name .mwai-name-text { opacity: 0.50; white-space: nowrap; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-name .mwai-avatar { margin-right: 10px; width: 40px; height: 40px; background: var(--mwai-aiAvatarBackgroundColor); display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius: 5px; overflow: hidden; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-name .mwai-avatar img { max-width: 100%; max-height: 100%; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-name .mwai-avatar.mwai-svg img { width: 28px; height: 28px; filter: brightness(0) invert(1); } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-user .mwai-name .mwai-avatar { background: var(--mwai-userAvatarBackgroundColor); } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-text { flex: auto; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-text *:first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-text *:last-child { margin-bottom: 0; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-text table { width: 100%; border: 2px solid var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-collapse: collapse; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-text thead { background: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-text tr, #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-text td { padding: 2px 5px; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-text td { border: 2px solid var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-text .mwai-typewriter { display: inline-block; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-text .mwai-typewriter > :first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-text > *:first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-text > *:last-child { margin-bottom: 0; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-system .mwai-name { display: none; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-input { display: flex; padding: var(--mwai-spacing); border-top: 1px solid var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-input textarea { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); color: var(--mwai-fontColor); flex: auto; padding: calc(var(--mwai-spacing) / 2) var(--mwai-spacing); border: none; border-radius: 5px; font-size: var(--mwai-fontSize); resize: none; font-family: inherit; line-height: calc(var(--mwai-spacing) * 2); margin: 0; overflow: hidden; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-input textarea:focus { outline: none; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-input textarea::placeholder { color: var(--mwai-fontColor); opacity: 0.5; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-compliance { opacity: 0.50; margin-top: calc( -1 * var(--mwai-spacing)); padding: calc(var(--mwai-spacing) / 1.5) var(--mwai-spacing); font-size: smaller; color: var(--mwai-fontColor); text-align: left; } #mwai-chat-64203622ea932 button { background: none; color: var(--mwai-fontColor); background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border: 1px solid var(--mwai-backgroundPrimaryColor); margin-left: var(--mwai-spacing); width: 90px; border-radius: 5px; cursor: pointer; transition: all 0.2s ease-out; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } #mwai-chat-64203622ea932 button .mwai-timer { margin-left: 5px; margin-right: 5px; font-size: 11px; } #mwai-chat-64203622ea932 button:hover { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-64203622ea932 button { position: relative; } #mwai-chat-64203622ea932 button[disabled] span { display: none; } #mwai-chat-64203622ea932 button[disabled]::before { content: ''; width: 18px; height: 18px; margin: auto; border: 3px solid transparent; border-top-color: var(--mwai-fontColor); border-radius: 50%; animation: mwai-button-spinner 1s ease infinite; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window { position: fixed; right: 30px; bottom: 30px; width: var(--mwai-width); z-index: 9999; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-header { display: none; justify-content: flex-end; align-items: center; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons { display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button { justify-content: center; height: 32px; width: 33px; cursor: pointer; display: flex; justify-content: center; align-items: center; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:before { transition: all 0.2s ease-out; content: ' '; cursor: pointer; position: absolute; height: 13px; width: 13px; opacity: 0.75; border: 2px solid var(--mwai-headerButtonsColor); } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:hover:before { width: 16px; height: 16px; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button { margin-left: 5px; justify-content: center; height: 32px; width: 33px; cursor: pointer; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:before { transition: all 0.2s ease-out; transform: translate(16px, 5px) rotate(45deg); } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:after { transition: all 0.2s ease-out; transform: translate(16px, 5px) rotate(-45deg); } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:before, #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:after { content: ' '; cursor: pointer; position: absolute; height: 22px; width: 2px; background-color: var(--mwai-headerButtonsColor); opacity: 0.75; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:hover:before { opacity: 1; transform: translate(16px, 5px) rotate(135deg); } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:hover:after { opacity: 1; transform: translate(16px, 5px) rotate(45deg); } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window .mwai-content { display: none; opacity: 0; max-height: var(--mwai-maxHeight); } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-bottom-left { bottom: 30px; right: inherit; left: 30px; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-bottom-left .mwai-open-button { right: inherit; left: 0; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-top-right { top: 30px; bottom: inherit; right: 30px; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-top-right .mwai-open-button { top: 0; bottom: inherit; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-top-left { top: 30px; bottom: inherit; right: inherit; left: 30px; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-top-left .mwai-open-button { top: 0; bottom: inherit; right: inherit; left: 0; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-gap: 5px; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-gallery img { width: 100%; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons { margin-bottom: 0px; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:before { width: 16px; height: 16px; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:hover:before { width: 13px; height: 13px; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button { margin-left: -5px; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-fullscreen:not(.mwai-window), #mwai-chat-64203622ea932.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open { position: fixed; left: 0 !important; right: 0 !important; bottom: 0 !important; top: 0 !important; width: inherit; height: inherit; max-height: inherit; max-width: inherit; display: flex; flex-direction: column; margin: 0; z-index: 999999; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-fullscreen:not(.mwai-window) .mwai-content, #mwai-chat-64203622ea932.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open .mwai-content { height: 100%; max-height: inherit; border-radius: inherit; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-fullscreen:not(.mwai-window) .mwai-content .mwai-conversation, #mwai-chat-64203622ea932.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open .mwai-content .mwai-conversation { flex: auto; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-open .mwai-header { display: flex; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-open .mwai-content { display: flex; transition: opacity 200ms ease-in-out 0s; opacity: 1; } #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window.mwai-open .mwai-open-button { display: none; } @media (max-width: 760px) { #mwai-chat-64203622ea932.mwai-window { left: 10px; right: 10px; bottom: 10px; width: calc(100% - 20px); z-index: 9999999999; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-reply { flex-direction: column; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-input { flex-direction: column; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-input button { margin: 15px 0 0 0; height: 40px; width: inherit; } #mwai-chat-64203622ea932 .mwai-name { margin-right: 0; max-width: inherit; } } @keyframes mwai-button-spinner { from { transform: rotate(0turn); } to { transform: rotate(1turn); } } .admin-bar #mwai-chat-64203622ea932.mwai-fullscreen:not(.mwai-window), .admin-bar #mwai-chat-64203622ea932.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open { top: 32px; }
Contact Me on Zalo