Thuê xe Đông Hà Quảng Trị đi Cửa Việt – năm 2022

Thuê xe Đông Hà Quảng Trị đi Cửa Việt

Thuê xe Đông Hà Quảng Trị đi Cửa Việt Thuê xe Đông Hà Quảng Trị đi Cửa Việt Thuê xe Đông Hà Quảng Trị đi Cửa Việt là dịch vụ xe đi riêng kết hợp ưu điểm biết trước giá cước nhưng giá rẻ và dịch vụ tốt hơn nhiều …

Thuê xe Đồng Hới Quảng Bình đi Phong Nha 2022

Thuê xe tại Đồng Hới đi Phong Nha

BẢNG GIÁ Thuê xe Đồng Hới Quảng Bình đi Phong Nha MỚI NHẤT NĂM 2022 Thuê xe Đồng Hới Quảng Bình đi Phong Nha là tuyến hot nhất tại Đồng Hới Quảng Bình, là điểm du lịch tham quan không thể thiếu  khi đến Đồng …

Thuê xe Tam Kỳ đi Huế -2022- Giá Trọn Gói chỉ từ 1.700k

從峴港到會安的私人汽車租賃

Thuê xe Tam Kỳ đi Huế 2022 Thuê xe Tam Kỳ đi Huế Thuê xe Tam Kỳ đi Huế giá chỉ từ 1.700K Thuê xe Tam Kỳ đi Huế là dịch vụ xe đi riêng và ghép giá siêu rẻ với ưu điểm toàn bộ …

Thuê xe Đà Nẵng đi Huế Quảng Trị Quảng Bình 2022

從峴港到會安的私人汽車租賃

Thuê xe Đà Nẵng đi Huế  Quảng Trị Quảng Bình 2022 Thuê xe Đà Nẵng đi Huế Quảng Trị Quảng Bình DanangByCar có những chuyến Thuê xe Đà Nẵng đi Huế Quảng Trị Quảng Bình và các tỉnh thành trên khắp miền trung nhằm phục vụ …

DMCA.com Protection Status #mwai-chat-641e50e6f10d9 { --mwai-spacing: 15px; --mwai-fontSize: 15px; --mwai-borderRadius: 10px; --mwai-fontColor: #FFFFFF; --mwai-backgroundPrimaryColor: #454654; --mwai-backgroundSecondaryColor: #343541; --mwai-aiAvatarBackgroundColor: #10a37f; --mwai-userAvatarBackgroundColor: #135ea4; --mwai-headerButtonsColor: #FFFFFF; --mwai-width: 460px; --mwai-maxHeight: 40vh; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-open-button { position: absolute; right: 0; bottom: 0; transition: all 0.2s ease-out; z-index: 9999; display: flex; flex-direction: column; align-items: end; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-open-button .mwai-icon-text { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); color: var(--mwai-headerButtonsColor); max-width: 200px; font-size: 13px; margin-bottom: 15px; padding: 5px 10px; border-radius: 8px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-open-button:hover { cursor: pointer; filter: saturate(2.5) hue-rotate(5deg); } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-content { background: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); color: var(--mwai-fontColor); font-size: var(--mwai-fontSize); border-radius: var(--mwai-borderRadius); overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-conversation { overflow: auto; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 * { box-sizing: border-box; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 a { color: #2196f3; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 h1 { font-size: 200%; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 h2 { font-size: 160%; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 h3 { font-size: 140%; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 h4 { font-size: 120%; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 pre { color: var(--mwai-fontColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); padding: calc(var(--mwai-spacing) * 2 / 3) var(--mwai-spacing); break-after: auto; font-size: 95%; font-family: system-ui; background: #343541; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 pre code { padding: 0 !important; font-family: system-ui; background: #343541; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 ol { padding: 0; margin: 0 0 0 20px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-reply { display: flex; padding: var(--mwai-spacing); position: relative; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-reply .mwai-copy-button { opacity: 0; transition: all 0.3s ease-out; width: 22px; height: 22px; position: absolute; right: var(--mwai-spacing); } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-reply .mwai-copy-button .mwai-copy-button-one { position: absolute; width: 16px; height: 16px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; background: white; opacity: 0.4; transition: all 0.2s ease-in; cursor: pointer; border-radius: 2px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-reply .mwai-copy-button .mwai-copy-button-two { position: absolute; width: 16px; height: 16px; margin-top: 6px; margin-left: 6px; background: white; opacity: 0.6; transition: all 0.2s ease-in; cursor: pointer; border-radius: 2px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-reply .mwai-copy-button:hover .mwai-copy-button-one { opacity: 0.6; margin-top: 0px; margin-left: 6px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-reply .mwai-copy-button:hover .mwai-copy-button-two { opacity: 1; margin-top: 6px; margin-left: 0px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-reply .mwai-copy-button.mwai-animate .mwai-copy-button-one { opacity: 0; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-reply .mwai-copy-button.mwai-animate .mwai-copy-button-two { width: 18px; height: 18px; margin-top: 2px; margin-left: 2px; opacity: 1; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-reply:hover .mwai-copy-button { display: block; opacity: 1; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-ai, #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-system { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-name { color: var(--mwai-fontColor); margin-right: 5px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-name .mwai-name-text { opacity: 0.50; white-space: nowrap; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-name .mwai-avatar { margin-right: 10px; width: 40px; height: 40px; background: var(--mwai-aiAvatarBackgroundColor); display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius: 5px; overflow: hidden; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-name .mwai-avatar img { max-width: 100%; max-height: 100%; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-name .mwai-avatar.mwai-svg img { width: 28px; height: 28px; filter: brightness(0) invert(1); } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-user .mwai-name .mwai-avatar { background: var(--mwai-userAvatarBackgroundColor); } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-text { flex: auto; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-text *:first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-text *:last-child { margin-bottom: 0; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-text table { width: 100%; border: 2px solid var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-collapse: collapse; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-text thead { background: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-text tr, #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-text td { padding: 2px 5px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-text td { border: 2px solid var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-text .mwai-typewriter { display: inline-block; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-text .mwai-typewriter > :first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-text > *:first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-text > *:last-child { margin-bottom: 0; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-system .mwai-name { display: none; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-input { display: flex; padding: var(--mwai-spacing); border-top: 1px solid var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-input textarea { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); color: var(--mwai-fontColor); flex: auto; padding: calc(var(--mwai-spacing) / 2) var(--mwai-spacing); border: none; border-radius: 5px; font-size: var(--mwai-fontSize); resize: none; font-family: inherit; line-height: calc(var(--mwai-spacing) * 2); margin: 0; overflow: hidden; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-input textarea:focus { outline: none; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-input textarea::placeholder { color: var(--mwai-fontColor); opacity: 0.5; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-compliance { opacity: 0.50; margin-top: calc( -1 * var(--mwai-spacing)); padding: calc(var(--mwai-spacing) / 1.5) var(--mwai-spacing); font-size: smaller; color: var(--mwai-fontColor); text-align: left; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 button { background: none; color: var(--mwai-fontColor); background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border: 1px solid var(--mwai-backgroundPrimaryColor); margin-left: var(--mwai-spacing); width: 90px; border-radius: 5px; cursor: pointer; transition: all 0.2s ease-out; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 button .mwai-timer { margin-left: 5px; margin-right: 5px; font-size: 11px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 button:hover { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-641e50e6f10d9 button { position: relative; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 button[disabled] span { display: none; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 button[disabled]::before { content: ''; width: 18px; height: 18px; margin: auto; border: 3px solid transparent; border-top-color: var(--mwai-fontColor); border-radius: 50%; animation: mwai-button-spinner 1s ease infinite; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window { position: fixed; right: 30px; bottom: 30px; width: var(--mwai-width); z-index: 9999; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-header { display: none; justify-content: flex-end; align-items: center; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons { display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button { justify-content: center; height: 32px; width: 33px; cursor: pointer; display: flex; justify-content: center; align-items: center; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:before { transition: all 0.2s ease-out; content: ' '; cursor: pointer; position: absolute; height: 13px; width: 13px; opacity: 0.75; border: 2px solid var(--mwai-headerButtonsColor); } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:hover:before { width: 16px; height: 16px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button { margin-left: 5px; justify-content: center; height: 32px; width: 33px; cursor: pointer; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:before { transition: all 0.2s ease-out; transform: translate(16px, 5px) rotate(45deg); } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:after { transition: all 0.2s ease-out; transform: translate(16px, 5px) rotate(-45deg); } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:before, #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:after { content: ' '; cursor: pointer; position: absolute; height: 22px; width: 2px; background-color: var(--mwai-headerButtonsColor); opacity: 0.75; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:hover:before { opacity: 1; transform: translate(16px, 5px) rotate(135deg); } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:hover:after { opacity: 1; transform: translate(16px, 5px) rotate(45deg); } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window .mwai-content { display: none; opacity: 0; max-height: var(--mwai-maxHeight); } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-bottom-left { bottom: 30px; right: inherit; left: 30px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-bottom-left .mwai-open-button { right: inherit; left: 0; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-top-right { top: 30px; bottom: inherit; right: 30px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-top-right .mwai-open-button { top: 0; bottom: inherit; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-top-left { top: 30px; bottom: inherit; right: inherit; left: 30px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-top-left .mwai-open-button { top: 0; bottom: inherit; right: inherit; left: 0; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-gap: 5px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-gallery img { width: 100%; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons { margin-bottom: 0px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:before { width: 16px; height: 16px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:hover:before { width: 13px; height: 13px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button { margin-left: -5px; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-fullscreen:not(.mwai-window), #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open { position: fixed; left: 0 !important; right: 0 !important; bottom: 0 !important; top: 0 !important; width: inherit; height: inherit; max-height: inherit; max-width: inherit; display: flex; flex-direction: column; margin: 0; z-index: 999999; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-fullscreen:not(.mwai-window) .mwai-content, #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open .mwai-content { height: 100%; max-height: inherit; border-radius: inherit; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-fullscreen:not(.mwai-window) .mwai-content .mwai-conversation, #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open .mwai-content .mwai-conversation { flex: auto; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-open .mwai-header { display: flex; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-open .mwai-content { display: flex; transition: opacity 200ms ease-in-out 0s; opacity: 1; } #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window.mwai-open .mwai-open-button { display: none; } @media (max-width: 760px) { #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-window { left: 10px; right: 10px; bottom: 10px; width: calc(100% - 20px); z-index: 9999999999; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-reply { flex-direction: column; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-input { flex-direction: column; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-input button { margin: 15px 0 0 0; height: 40px; width: inherit; } #mwai-chat-641e50e6f10d9 .mwai-name { margin-right: 0; max-width: inherit; } } @keyframes mwai-button-spinner { from { transform: rotate(0turn); } to { transform: rotate(1turn); } } .admin-bar #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-fullscreen:not(.mwai-window), .admin-bar #mwai-chat-641e50e6f10d9.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open { top: 32px; }
Contact Me on Zalo