Thuê xe đi Pleiku Gia Lai từ Đà Nẵng 2022

Thuê xe đi Pleiku Gia Lai từ Đà Nẵng 2021

Thuê xe đi Pleiku Gia Lai từ Đà Nẵng giá trọn gói chỉ từ 3,199,000 VND Thuê xe đi Pleiku Gia Lai từ Đà Nẵng là dịch vụ thuê xe đi riêng có người lái kết hợp ưu điểm biết trước giá cước của Grab  nhưng giá rẻ và dịch vụ tốt …

Thuê xe đi Kon Tum từ Đà Nẵng 2022

Thuê xe tại Hà Lam-Thăng Bình-Quãng Nam

Thuê xe đi Kon Tum từ Đà Nẵng giá trọn gói chỉ từ 2,799 K Thuê xe đi Kon Tum từ Đà Nẵng là dịch vụ thuê xe đi riêng có người lái kết hợp ưu điểm biết trước giá cước của Grab  nhưng giá rẻ và dịch vụ tốt hơn nhiều. …

Thuê xe tết tại Đà Nẵng 2022

Private car from Da Nang to Hoi An Private car from Da Nang to Hoi An

Thuê xe tết tại Đà Nẵng –Thuê xe đi tết tại Đà Nẵng là dịch vụ cho thuê xe Đà Nẵng dịp tết của DaNangByCar giúp sẽ giúp bạn tránh gặp những trường hợp khó chịu như sau:hết xe, đội giá, Phụ Phí tăng cao, …

Thuê xe đi Hải Vân-Lăng Cô

Thuê xe đi Hải Vân-Lăng Cô

Thuê xe từ Đà Nẵng đi Hải Vân Thuê xe đi Hải Vân-Lăng Cô là dịch vụ xe đi riêng kết hợp ưu điểm biết trước giá cước của Grab nhưng giá rẻ và dịch vụ tốt hơn nhiều. Đến với chúng tôi, bạn chỉ việc tận hưởng chuyến đi vì đã …

Thuê xe Đà Nẵng đi Mikazuki Japanese 2021

Thuê xe Đà Nẵng đi Mikazuki Japanese

Thuê xe Đà Nẵng đi Mikazuki Japanese là dịch vụ xe đi riêng kết hợp ưu điểm biết trước giá cước nhưng giá rẻ và dịch vụ tốt hơn nhiều so với Grab & Taxi . Đến với chúng tôi, bạn chỉ việc tận hưởng chuyến đi vì đã xe đi riêng DaNangByCar …

DMCA.com Protection Status #mwai-chat-641e5d4ed5e32 { --mwai-spacing: 15px; --mwai-fontSize: 15px; --mwai-borderRadius: 10px; --mwai-fontColor: #FFFFFF; --mwai-backgroundPrimaryColor: #454654; --mwai-backgroundSecondaryColor: #343541; --mwai-aiAvatarBackgroundColor: #10a37f; --mwai-userAvatarBackgroundColor: #135ea4; --mwai-headerButtonsColor: #FFFFFF; --mwai-width: 460px; --mwai-maxHeight: 40vh; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-open-button { position: absolute; right: 0; bottom: 0; transition: all 0.2s ease-out; z-index: 9999; display: flex; flex-direction: column; align-items: end; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-open-button .mwai-icon-text { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); color: var(--mwai-headerButtonsColor); max-width: 200px; font-size: 13px; margin-bottom: 15px; padding: 5px 10px; border-radius: 8px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-open-button:hover { cursor: pointer; filter: saturate(2.5) hue-rotate(5deg); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-content { background: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); color: var(--mwai-fontColor); font-size: var(--mwai-fontSize); border-radius: var(--mwai-borderRadius); overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-conversation { overflow: auto; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 * { box-sizing: border-box; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 a { color: #2196f3; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 h1 { font-size: 200%; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 h2 { font-size: 160%; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 h3 { font-size: 140%; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 h4 { font-size: 120%; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 pre { color: var(--mwai-fontColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); padding: calc(var(--mwai-spacing) * 2 / 3) var(--mwai-spacing); break-after: auto; font-size: 95%; font-family: system-ui; background: #343541; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 pre code { padding: 0 !important; font-family: system-ui; background: #343541; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 ol { padding: 0; margin: 0 0 0 20px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-reply { display: flex; padding: var(--mwai-spacing); position: relative; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-reply .mwai-copy-button { opacity: 0; transition: all 0.3s ease-out; width: 22px; height: 22px; position: absolute; right: var(--mwai-spacing); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-reply .mwai-copy-button .mwai-copy-button-one { position: absolute; width: 16px; height: 16px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; background: white; opacity: 0.4; transition: all 0.2s ease-in; cursor: pointer; border-radius: 2px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-reply .mwai-copy-button .mwai-copy-button-two { position: absolute; width: 16px; height: 16px; margin-top: 6px; margin-left: 6px; background: white; opacity: 0.6; transition: all 0.2s ease-in; cursor: pointer; border-radius: 2px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-reply .mwai-copy-button:hover .mwai-copy-button-one { opacity: 0.6; margin-top: 0px; margin-left: 6px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-reply .mwai-copy-button:hover .mwai-copy-button-two { opacity: 1; margin-top: 6px; margin-left: 0px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-reply .mwai-copy-button.mwai-animate .mwai-copy-button-one { opacity: 0; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-reply .mwai-copy-button.mwai-animate .mwai-copy-button-two { width: 18px; height: 18px; margin-top: 2px; margin-left: 2px; opacity: 1; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-reply:hover .mwai-copy-button { display: block; opacity: 1; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-ai, #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-system { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-name { color: var(--mwai-fontColor); margin-right: 5px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-name .mwai-name-text { opacity: 0.50; white-space: nowrap; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-name .mwai-avatar { margin-right: 10px; width: 40px; height: 40px; background: var(--mwai-aiAvatarBackgroundColor); display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius: 5px; overflow: hidden; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-name .mwai-avatar img { max-width: 100%; max-height: 100%; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-name .mwai-avatar.mwai-svg img { width: 28px; height: 28px; filter: brightness(0) invert(1); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-user .mwai-name .mwai-avatar { background: var(--mwai-userAvatarBackgroundColor); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-text { flex: auto; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-text *:first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-text *:last-child { margin-bottom: 0; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-text table { width: 100%; border: 2px solid var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-collapse: collapse; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-text thead { background: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-text tr, #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-text td { padding: 2px 5px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-text td { border: 2px solid var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-text .mwai-typewriter { display: inline-block; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-text .mwai-typewriter > :first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-text > *:first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-text > *:last-child { margin-bottom: 0; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-system .mwai-name { display: none; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-input { display: flex; padding: var(--mwai-spacing); border-top: 1px solid var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-input textarea { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); color: var(--mwai-fontColor); flex: auto; padding: calc(var(--mwai-spacing) / 2) var(--mwai-spacing); border: none; border-radius: 5px; font-size: var(--mwai-fontSize); resize: none; font-family: inherit; line-height: calc(var(--mwai-spacing) * 2); margin: 0; overflow: hidden; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-input textarea:focus { outline: none; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-input textarea::placeholder { color: var(--mwai-fontColor); opacity: 0.5; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-compliance { opacity: 0.50; margin-top: calc( -1 * var(--mwai-spacing)); padding: calc(var(--mwai-spacing) / 1.5) var(--mwai-spacing); font-size: smaller; color: var(--mwai-fontColor); text-align: left; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 button { background: none; color: var(--mwai-fontColor); background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border: 1px solid var(--mwai-backgroundPrimaryColor); margin-left: var(--mwai-spacing); width: 90px; border-radius: 5px; cursor: pointer; transition: all 0.2s ease-out; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 button .mwai-timer { margin-left: 5px; margin-right: 5px; font-size: 11px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 button:hover { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 button { position: relative; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 button[disabled] span { display: none; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 button[disabled]::before { content: ''; width: 18px; height: 18px; margin: auto; border: 3px solid transparent; border-top-color: var(--mwai-fontColor); border-radius: 50%; animation: mwai-button-spinner 1s ease infinite; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window { position: fixed; right: 30px; bottom: 30px; width: var(--mwai-width); z-index: 9999; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-header { display: none; justify-content: flex-end; align-items: center; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons { display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button { justify-content: center; height: 32px; width: 33px; cursor: pointer; display: flex; justify-content: center; align-items: center; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:before { transition: all 0.2s ease-out; content: ' '; cursor: pointer; position: absolute; height: 13px; width: 13px; opacity: 0.75; border: 2px solid var(--mwai-headerButtonsColor); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:hover:before { width: 16px; height: 16px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button { margin-left: 5px; justify-content: center; height: 32px; width: 33px; cursor: pointer; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:before { transition: all 0.2s ease-out; transform: translate(16px, 5px) rotate(45deg); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:after { transition: all 0.2s ease-out; transform: translate(16px, 5px) rotate(-45deg); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:before, #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:after { content: ' '; cursor: pointer; position: absolute; height: 22px; width: 2px; background-color: var(--mwai-headerButtonsColor); opacity: 0.75; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:hover:before { opacity: 1; transform: translate(16px, 5px) rotate(135deg); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:hover:after { opacity: 1; transform: translate(16px, 5px) rotate(45deg); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window .mwai-content { display: none; opacity: 0; max-height: var(--mwai-maxHeight); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-bottom-left { bottom: 30px; right: inherit; left: 30px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-bottom-left .mwai-open-button { right: inherit; left: 0; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-top-right { top: 30px; bottom: inherit; right: 30px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-top-right .mwai-open-button { top: 0; bottom: inherit; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-top-left { top: 30px; bottom: inherit; right: inherit; left: 30px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-top-left .mwai-open-button { top: 0; bottom: inherit; right: inherit; left: 0; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-gap: 5px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-gallery img { width: 100%; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons { margin-bottom: 0px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:before { width: 16px; height: 16px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:hover:before { width: 13px; height: 13px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button { margin-left: -5px; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-fullscreen:not(.mwai-window), #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open { position: fixed; left: 0 !important; right: 0 !important; bottom: 0 !important; top: 0 !important; width: inherit; height: inherit; max-height: inherit; max-width: inherit; display: flex; flex-direction: column; margin: 0; z-index: 999999; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-fullscreen:not(.mwai-window) .mwai-content, #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open .mwai-content { height: 100%; max-height: inherit; border-radius: inherit; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-fullscreen:not(.mwai-window) .mwai-content .mwai-conversation, #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open .mwai-content .mwai-conversation { flex: auto; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-open .mwai-header { display: flex; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-open .mwai-content { display: flex; transition: opacity 200ms ease-in-out 0s; opacity: 1; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window.mwai-open .mwai-open-button { display: none; } @media (max-width: 760px) { #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-window { left: 10px; right: 10px; bottom: 10px; width: calc(100% - 20px); z-index: 9999999999; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-reply { flex-direction: column; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-input { flex-direction: column; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-input button { margin: 15px 0 0 0; height: 40px; width: inherit; } #mwai-chat-641e5d4ed5e32 .mwai-name { margin-right: 0; max-width: inherit; } } @keyframes mwai-button-spinner { from { transform: rotate(0turn); } to { transform: rotate(1turn); } } .admin-bar #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-fullscreen:not(.mwai-window), .admin-bar #mwai-chat-641e5d4ed5e32.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open { top: 32px; }
Contact Me on Zalo