Thuê xe Đà Nẵng đi Hội An 2023

Thuê xe Đà Nẵng đi Hội An

Thuê xe Đà Nẵng đi Hội An là dịch vụ xe đi riêng kết hợp ưu điểm biết trước giá cước của Grab  nhưng giá rẻ và dịch vụ tốt hơn nhiều. Đến với chúng tôi, bạn chỉ việc tận hưởng chuyến đi vì đã xe đi riêng DaNangByCar Với mục tiêu …

Thuê xe Đà Nẵng đi Cổng trời Đông Giang 2022

Thuê xe Đà Nẵng đi Cổng trời Đông Giang

Thuê xe Đà Nẵng đi Cổng trời Đông Giang 2022 Thuê xe Đà Nẵng đi Cổng trời Đông Giang Thuê xe Đà Nẵng đi Cổng trời Đông Giang giá chỉ từ 1.000 K Thuê xe Đà Nẵng đi Cổng trời Đông Giang là dịch vụ thuê …

Thuê taxi tải chuyển nhà tại Đà Nẵng 2022

Thuê taxi tải chuyển nhà tại Đà Nẵng

Báo giá Thuê taxi tải chuyển nhà tại Đà Nẵng Thuê taxi tải chuyển nhà tại Đà Nẵng chưa bao giờ dễ dàng nhanh chóng tiết kiệm với dịch vụ chuyển nhà , chuyển trọ , vận chuyển công trình , hàng hóa tại Đà …

Xe quay đầu 1 chiều Đà Nẵng Tam Kỳ Quảng Ngãi 2022

Private Car rental from Danang to Golden Bridge

Xe quay đầu 1 chiều Đà Nẵng Tam Kỳ Quảng Ngãi 2022 Xe quay đầu 1 chiều Đà Nẵng Tam Kỳ Quảng Ngãi Giá Rẻ DanangByCar có những chuyến Xe quay đầu 1 chiều Đà Nẵng Tam Kỳ Quảng Ngãi và các tỉnh thành trên …

Thuê xe Đà Nẵng đi Quảng Trị Đông Hà 2023

從峴港到會安的私人汽車租賃

 Thuê xe Đà Nẵng đi Quảng Trị Thuê xe Đà Nẵng đi Quảng Trị – Đông Hà Thuê xe Đà Nẵng đi Quảng Trị – Đông Hà 2022 là dịch vụ xe đi riêng kết hợp ưu điểm biết trước giá cước nhưng giá rẻ và dịch vụ tốt hơn …

Thuê xe đi Chùa Không Tên Đà Nẵng 2021

Thuê xe đi Chùa Không Tên Đà Nẵng

Thuê xe đi Chùa Không Tên Đà Nẵng giá trọn gói chỉ từ 149,000 VND Thuê xe đi Chùa Không Tên Đà Nẵng là dịch vụ thuê xe đi riêng có người lái kết hợp ưu điểm biết trước giá cước của Grab  nhưng giá rẻ và dịch vụ tốt hơn nhiều. …

Thuê xe đi Pleiku Gia Lai từ Đà Nẵng 2022

Thuê xe đi Pleiku Gia Lai từ Đà Nẵng 2021

Thuê xe đi Pleiku Gia Lai từ Đà Nẵng giá trọn gói chỉ từ 3,199,000 VND Thuê xe đi Pleiku Gia Lai từ Đà Nẵng là dịch vụ thuê xe đi riêng có người lái kết hợp ưu điểm biết trước giá cước của Grab  nhưng giá rẻ và dịch vụ tốt …

Thuê xe đi Kon Tum từ Đà Nẵng 2022

Thuê xe tại Hà Lam-Thăng Bình-Quãng Nam

Thuê xe đi Kon Tum từ Đà Nẵng giá trọn gói chỉ từ 2,799 K Thuê xe đi Kon Tum từ Đà Nẵng là dịch vụ thuê xe đi riêng có người lái kết hợp ưu điểm biết trước giá cước của Grab  nhưng giá rẻ và dịch vụ tốt hơn nhiều. …

DMCA.com Protection Status #mwai-chat-641e53b4d23a1 { --mwai-spacing: 15px; --mwai-fontSize: 15px; --mwai-borderRadius: 10px; --mwai-fontColor: #FFFFFF; --mwai-backgroundPrimaryColor: #454654; --mwai-backgroundSecondaryColor: #343541; --mwai-aiAvatarBackgroundColor: #10a37f; --mwai-userAvatarBackgroundColor: #135ea4; --mwai-headerButtonsColor: #FFFFFF; --mwai-width: 460px; --mwai-maxHeight: 40vh; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-open-button { position: absolute; right: 0; bottom: 0; transition: all 0.2s ease-out; z-index: 9999; display: flex; flex-direction: column; align-items: end; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-open-button .mwai-icon-text { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); color: var(--mwai-headerButtonsColor); max-width: 200px; font-size: 13px; margin-bottom: 15px; padding: 5px 10px; border-radius: 8px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-open-button:hover { cursor: pointer; filter: saturate(2.5) hue-rotate(5deg); } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-content { background: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); color: var(--mwai-fontColor); font-size: var(--mwai-fontSize); border-radius: var(--mwai-borderRadius); overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-conversation { overflow: auto; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 * { box-sizing: border-box; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 a { color: #2196f3; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 h1 { font-size: 200%; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 h2 { font-size: 160%; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 h3 { font-size: 140%; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 h4 { font-size: 120%; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 pre { color: var(--mwai-fontColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); padding: calc(var(--mwai-spacing) * 2 / 3) var(--mwai-spacing); break-after: auto; font-size: 95%; font-family: system-ui; background: #343541; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 pre code { padding: 0 !important; font-family: system-ui; background: #343541; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 ol { padding: 0; margin: 0 0 0 20px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-reply { display: flex; padding: var(--mwai-spacing); position: relative; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-reply .mwai-copy-button { opacity: 0; transition: all 0.3s ease-out; width: 22px; height: 22px; position: absolute; right: var(--mwai-spacing); } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-reply .mwai-copy-button .mwai-copy-button-one { position: absolute; width: 16px; height: 16px; margin-top: 0px; margin-left: 0px; background: white; opacity: 0.4; transition: all 0.2s ease-in; cursor: pointer; border-radius: 2px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-reply .mwai-copy-button .mwai-copy-button-two { position: absolute; width: 16px; height: 16px; margin-top: 6px; margin-left: 6px; background: white; opacity: 0.6; transition: all 0.2s ease-in; cursor: pointer; border-radius: 2px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-reply .mwai-copy-button:hover .mwai-copy-button-one { opacity: 0.6; margin-top: 0px; margin-left: 6px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-reply .mwai-copy-button:hover .mwai-copy-button-two { opacity: 1; margin-top: 6px; margin-left: 0px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-reply .mwai-copy-button.mwai-animate .mwai-copy-button-one { opacity: 0; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-reply .mwai-copy-button.mwai-animate .mwai-copy-button-two { width: 18px; height: 18px; margin-top: 2px; margin-left: 2px; opacity: 1; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-reply:hover .mwai-copy-button { display: block; opacity: 1; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-ai, #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-system { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-name { color: var(--mwai-fontColor); margin-right: 5px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-name .mwai-name-text { opacity: 0.50; white-space: nowrap; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-name .mwai-avatar { margin-right: 10px; width: 40px; height: 40px; background: var(--mwai-aiAvatarBackgroundColor); display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius: 5px; overflow: hidden; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-name .mwai-avatar img { max-width: 100%; max-height: 100%; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-name .mwai-avatar.mwai-svg img { width: 28px; height: 28px; filter: brightness(0) invert(1); } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-user .mwai-name .mwai-avatar { background: var(--mwai-userAvatarBackgroundColor); } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-text { flex: auto; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-text *:first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-text *:last-child { margin-bottom: 0; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-text table { width: 100%; border: 2px solid var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-collapse: collapse; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-text thead { background: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-text tr, #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-text td { padding: 2px 5px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-text td { border: 2px solid var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-text .mwai-typewriter { display: inline-block; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-text .mwai-typewriter > :first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-text > *:first-child { margin-top: 0; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-text > *:last-child { margin-bottom: 0; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-system .mwai-name { display: none; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-input { display: flex; padding: var(--mwai-spacing); border-top: 1px solid var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-input textarea { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); color: var(--mwai-fontColor); flex: auto; padding: calc(var(--mwai-spacing) / 2) var(--mwai-spacing); border: none; border-radius: 5px; font-size: var(--mwai-fontSize); resize: none; font-family: inherit; line-height: calc(var(--mwai-spacing) * 2); margin: 0; overflow: hidden; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-input textarea:focus { outline: none; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-input textarea::placeholder { color: var(--mwai-fontColor); opacity: 0.5; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-compliance { opacity: 0.50; margin-top: calc( -1 * var(--mwai-spacing)); padding: calc(var(--mwai-spacing) / 1.5) var(--mwai-spacing); font-size: smaller; color: var(--mwai-fontColor); text-align: left; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 button { background: none; color: var(--mwai-fontColor); background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border: 1px solid var(--mwai-backgroundPrimaryColor); margin-left: var(--mwai-spacing); width: 90px; border-radius: 5px; cursor: pointer; transition: all 0.2s ease-out; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 button .mwai-timer { margin-left: 5px; margin-right: 5px; font-size: 11px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 button:hover { background: var(--mwai-backgroundPrimaryColor); } #mwai-chat-641e53b4d23a1 button { position: relative; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 button[disabled] span { display: none; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 button[disabled]::before { content: ''; width: 18px; height: 18px; margin: auto; border: 3px solid transparent; border-top-color: var(--mwai-fontColor); border-radius: 50%; animation: mwai-button-spinner 1s ease infinite; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window { position: fixed; right: 30px; bottom: 30px; width: var(--mwai-width); z-index: 9999; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-header { display: none; justify-content: flex-end; align-items: center; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons { display: flex; align-items: center; margin-bottom: 5px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button { justify-content: center; height: 32px; width: 33px; cursor: pointer; display: flex; justify-content: center; align-items: center; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:before { transition: all 0.2s ease-out; content: ' '; cursor: pointer; position: absolute; height: 13px; width: 13px; opacity: 0.75; border: 2px solid var(--mwai-headerButtonsColor); } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:hover:before { width: 16px; height: 16px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button { margin-left: 5px; justify-content: center; height: 32px; width: 33px; cursor: pointer; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); border-radius: var(--mwai-borderRadius); } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:before { transition: all 0.2s ease-out; transform: translate(16px, 5px) rotate(45deg); } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:after { transition: all 0.2s ease-out; transform: translate(16px, 5px) rotate(-45deg); } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:before, #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:after { content: ' '; cursor: pointer; position: absolute; height: 22px; width: 2px; background-color: var(--mwai-headerButtonsColor); opacity: 0.75; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:hover:before { opacity: 1; transform: translate(16px, 5px) rotate(135deg); } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button:hover:after { opacity: 1; transform: translate(16px, 5px) rotate(45deg); } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window .mwai-content { display: none; opacity: 0; max-height: var(--mwai-maxHeight); } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-bottom-left { bottom: 30px; right: inherit; left: 30px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-bottom-left .mwai-open-button { right: inherit; left: 0; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-top-right { top: 30px; bottom: inherit; right: 30px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-top-right .mwai-open-button { top: 0; bottom: inherit; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-top-left { top: 30px; bottom: inherit; right: inherit; left: 30px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-top-left .mwai-open-button { top: 0; bottom: inherit; right: inherit; left: 0; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-gallery { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); grid-gap: 5px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-gallery img { width: 100%; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons { margin-bottom: 0px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:before { width: 16px; height: 16px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-resize-button:hover:before { width: 13px; height: 13px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-fullscreen .mwai-header .mwai-buttons .mwai-close-button { margin-left: -5px; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-fullscreen:not(.mwai-window), #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open { position: fixed; left: 0 !important; right: 0 !important; bottom: 0 !important; top: 0 !important; width: inherit; height: inherit; max-height: inherit; max-width: inherit; display: flex; flex-direction: column; margin: 0; z-index: 999999; background-color: var(--mwai-backgroundSecondaryColor); } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-fullscreen:not(.mwai-window) .mwai-content, #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open .mwai-content { height: 100%; max-height: inherit; border-radius: inherit; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-fullscreen:not(.mwai-window) .mwai-content .mwai-conversation, #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open .mwai-content .mwai-conversation { flex: auto; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-open .mwai-header { display: flex; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-open .mwai-content { display: flex; transition: opacity 200ms ease-in-out 0s; opacity: 1; } #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window.mwai-open .mwai-open-button { display: none; } @media (max-width: 760px) { #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-window { left: 10px; right: 10px; bottom: 10px; width: calc(100% - 20px); z-index: 9999999999; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-reply { flex-direction: column; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-input { flex-direction: column; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-input button { margin: 15px 0 0 0; height: 40px; width: inherit; } #mwai-chat-641e53b4d23a1 .mwai-name { margin-right: 0; max-width: inherit; } } @keyframes mwai-button-spinner { from { transform: rotate(0turn); } to { transform: rotate(1turn); } } .admin-bar #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-fullscreen:not(.mwai-window), .admin-bar #mwai-chat-641e53b4d23a1.mwai-fullscreen.mwai-window.mwai-open { top: 32px; }
Contact Me on Zalo